Obchodné podmienky

Po obdržaní objednávky Vám mailom potvrdíme cenu, miesto a čas vyzdvihnutia. V cene sú zahrnuté okrem PHM, služieb vodiča, poplatky za diaľnice, parkovné na ulici pri časovom prenájme, 1 hodina čakania na letisku na najbližšom parkovisku pri príletovej hale, občerstvenie a mobilná zábava resp. mobilné dátové služby.

 
Vozidlo bude pristavené na adrese vyzdvihnutia cca 5-10 minút pred udaným termínom, v prípade potreby je možné telefonický čas upraviť podľa potreby klienta na kontaktnom telefónnom čísle. 
 
Pri vyzdvihnutí klienta na letisku je samozrejmosťou čakanie v príletovej hale s tabuľkou s menom a názvom firmy. Neučtujeme príplatky v prípade meškania lietadla, prílety lietadiel sledujeme online takže Vám nehrozí platenie za parkovanie naviac.
 
Platba je v hotovosti, pre firemných klientov po dohode faktúrou.
 
 

Poskytovateľ služieb získané informácie a údaje o klientovi spracuje a uchová v súlade so slovenskou legislativou o Ochrane osobných údajov a klient vypísaním objednávky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov. Tieto údaje nie sú poskytnuté tretej strane!

 

 

We will send you order confirmation with price, place and time of pick-up. Price includes fuel, driver services, highway fees, street parking, or 1 hour at the nearest parking place by arrival hall, refreshment and mobile services.
 
The car will be at agreed place 5-10 minutes prior pick-up time, you can adjust time according your needs on mobile contact number.
 
Driver will have display with client name and company name in the airport arrival hall. We are not charging extras due to flight delays. We are checking plane arrivals online so do not worry for extra parking or waiting fees. 
 
Payment in cash, invoicing available for regular business clients.